Wsparcie techniczne i usługi zarządzane

Zarządzanie usługami Mellon POS

Mellon do zarządzania usługami POS wykorzystuje wiedzę i doświadczenie branżowe zgromadzone przy współpracy z ponad 30 klientów na terenie całej CESEE. Zlecając firmie Mell...

Dowiedz się więcej

Usługi wsparcia w zakresie produktów

Firma Mellon stała się liderem technologicznym, rozwijającym unikatowy know-how w dziedzinie technologii płatniczych. To efekt wieloletniej współpracy Grupy z globalnymi lider...

Dowiedz się więcej

Sieć serwisowa Mellon – bankomaty

Firma Mellon ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie dostarczania, dostosowywania, instalacji i obsługi bankomatów. Właśnie to wsparcie jest najbardziej cenione przez nas...

Dowiedz się więcej