Polityka Prywatności Internetowej

Niniejsza Polityka Prywatności (“Polityka”) przedstawia sposób pozyskiwania danych osobowych przez MELLON POLAND SP.Z.O.O. (“Mellon”, “my”, “nasz”, “nami”), z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 162, 02-342 Warszawa, za pośrednictwem strony www.mellon.com.pl (“Strona”). Prosimy o uważne zapoznanie się z Polityką. Mellon jest administratorem Twoich danych osobowych.

1. W jaki sposób korzystamy z Twoich danych?

A. Kiedy korzystasz z formularza kontaktowego

Formularz kontaktowy służy do nawiązania kontaktu z nami, w celu uzyskania odpowiedzi na pytania lub wątpliwości, jakie możesz mieć w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Obowiązkowymi polami są: imię i nazwisko, adres email i rodzaj pytania, które chcesz zadać. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z Tobą mailowo w celu uzyskania informacji o jakości usługi (badanie satysfakcji). W tym przypadku, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub uzasadnionego interesu administratora, o ile nie narusza on Twoich praw i wolności.

B. CV

Możesz przesłać nam swoje CV aplikując na stanowisko, które oferujemy na stronie internetowej; Twoje CV jest wówczas dostarczane do naszego działu HR, który skontaktuje się z Tobą w sprawie nadesłanej aplikacji. Przetwarzamy także dane umieszczone w liście motywacyjnym (o ile go prześlesz), aby móc lepiej poznać profil i doświadczenie kandydata. Przetwarzanie danych osobowych w tym przypadku odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

C. Newsletter

Jeśli prenumerujesz nasz newsletter, będziemy wykorzystywać Twój adres mailowy w celu przesyłania Ci aktualizacji dotyczących naszych produktów i usług. Przetwarzanie danych osobowych w tym przypadku odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

Odmowa podania danych osobowych niezbędnych dla wykonania powyższych celów może nas pozbawić możliwości spełnienia Twojego żądania.

Jeśli podajesz nam dane osobowe osób trzecich, odpowiadasz za to, aby podanie ich było zgodne z przepisami. To może wymagać zgody osoby trzeciej na podanie jej danych.

Co do zasady, nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni zautomatyzowany i nie profilujemy ich. Jeśli taki proces będzie zachodził w pojedynczych przypadkach, zostaniesz o tym poinformowany.

Twoje dane przetwarzane są na terytorium Unii Europejskiej.

2. Ujawnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe bedą dostępne dla upoważnionego personelu Mellon i dla dostawców usług (np. usług IT, telekomunikacyjnych, marketingowych, reklamowych) działających w naszym imieniu, w zakresie niezbędnym do wykonywania tych usług. Będziemy także odpowiadać na wnioski dotyczące ujawnienia danych osobowych, o ile będą one uzasadnione przepisami prawa, albo gdy uznamy, że ujawnienie danych osobowych jest niezbędne dla ochrony naszych praw lub wykonania orzeczeń sądowych, decyzji lub innych rozstrzygnięć organów właściwych w sprawach ochrony danych lub w związku z innego rodzaju postępowaniami.

3. Przechowywanie danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla wykonania celów, dla których dane zostały zgromadzone, chyba że dłuższy okres retencji wynika z przepisów prawa.

4. Pliki “cookies”

Strona internetowa korzysta z technologii zwanej “ciasteczkami”. Zasadniczo, pliki „cookies” to pliki tekstowe, które umieszczane są w Twojej wyszukiwarce, a następnie przechowywane na Twoim urządzeniu. Mogą one pomóc nam rozpoznanie tej wyszukiwarki wśród różnych stron internetowych oraz sesji przeglądania.

Niektóre pliki „cookies”, z których korzystamy, są niezbędne do funkcjonowania naszej Strony internetowej – wtedy nie pytamy o zgodę na ich umieszczenie na Twoim urządzeniu. Poniżej wskazujemy, jakich plików „cookies” to dotyczy:

Cookie Name Opis
Csrf posiada token sesji i zapewnia bezpieczeństwo skłądania wniosków i formularzy. Ciasteczko przechowywane jest przez 2 …. a następnie jest usuwane
mellonsession posiada adres IP klienta i listę zasobów pobranych przez użytkownika. Ciasteczko wykorzystywane jest aby pomóc użytkownikowi zidentyfikować, które zasoby zostały ściągnięte. Po dwóch godzinach to ciasteczko jest usuwane
PHPSESSID posiada token sesji i zapewnia bezpieczeństwo składania wniosków i formularzy. Ciasteczko przechowywane jest przez czas trwania sesji, a następnie jest usuwane
qtrans_front_language posiada dane o wybranym dla strony internetowej języku po to, aby użytkownik nie musiał wybierać języka za każdym razem, gdy odwiedza stronę. Pliki te nie są usuwane

W przypadku plików „cookies”, które są użyteczne, ale nie są nam niezbędne, zawsze poprosimy o Twoją zgodę, zanim je pobierzemy. Podobnie w przypadku plików “cookies” umieszczanych przez inne podmioty, takich jak:

Cookie Name Opis
Google Analytics

to narzędzie do analizowania usług internetowych, dostarczane przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics korzysta z “cookies”, które są plikami testowymi umieszczanymi na Twoim komputerze w celu umożliwienia Stronie analizy, w jaki sposób odwiedzający z niej korzystają. Informacja generowana przez pliki “cookies” o Twoim sposobie korzystania ze Strony (w tym Twój adres IP) będzie przekazywany do Google i tam przechowywany, na serwerach mieszczących się w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać tę informację w celu oceny Strony, kompilowania raportów o aktywnościach na Stronie dla operatorów Strony i korzystaniu z sieci Internet. Google może także przekazywać te dane podmiotom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub gdy podmioty trzecie przetwarzają takie informacje na podstawie przepisów prawa. Google nie będzie kojarzyć Twojego adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz odmówić korzystania z plików “cookies” poprzez wybór właściwych ustawień na Twojej wyszukiwarce.

Aby zrezygnować z Google Analytics przejdź do następującej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

_ga Ten plik jest tworzony przez google analytics i posiada wersję, aktualny czas i token w celu rozróżnienia użytkowników. Przechowywany jest przez 2 lata
_gat Ten plik jest tworzony przez google analytics i wykorzystywany dl przepuszczania wskaźnika komendy DoubleClick o ile był użyty w związku z reklamą. Czas przechowywania – 1 minuta
_gid Rola pliku taka sama, jak w przypadku pliku_ga z tą różnica, że plik jest przechowywany przez 24 godziny
Facebook Cookies

c_user(facebook id), datr (browser id ) fr (zaszyfrowany Facebook ID i Browser ID), pl, sb, xs,reg_fb_gate,reg_fb_ref

pod poniższym linkiem znajdziesz pełen opis pliku https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google Analytics and Leadfeeder API

Zbiera informacje o tym co robi użytkownik i co wyświetla na danej stronie:

odwiedzane strony

czas odwiedzin

czas ostatniej wizyty

adres IP dla celów geolokalizacji

imię i nazwisko użytkownika adresu IP

odwrotna domena adresu IP

strony lub serwisy referujące, w tym zapytania wyszukiwania, które zaprowadziły odwiedzającego do strony klienta

informacja o wyszukiwarce

informacje o systemie operacyjnym

informacje o urządzeniu (np. identyfikator urządzenia, mobilny system operacyjny, etc.)

Możesz zarządzać plikami “cookies” korzystając z ustawień wyszukiwarki na Twoim urządzeniu (przejdź do pomocy w Twojej wyszukiwarce). Więcej informacji o tym, w jaki sposób usunąć i zarządzać plikami „cookies” przejdź do strony http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Pliki “cookies” mogą zostać wyłączone lub usunięte – zgadzasz się tym samym, że część lub całość Strony może stać się z tego powodu niedostępna dla Ciebie, jeśli odmówisz zgody na korzystanie z plików „cookies”, które są absolutnie niezbędne do korzystania ze Strony.

5. Twoje prawa

W odniesieniu do danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

a. prawo do wycofania zgody – tam gdzie jest to możliwe, możesz wycofać udzieloną zgodę w każdym czasie. Na przykład, jeśli chcesz skorzystać z prawa do rezygnacji z otrzymywania newslettera, możesz użyć linku “wypisz”, który zawsze znajdziesz w treści newslettera.

b. prawo przeglądania, poprawiania i usuwania – masz prawo wglądu i uzyskania kopii Twoich danych, które posiadamy, a także żądania poprawienia błędnych danych oraz ich usunięcia, w przypadkach określonych w przepisach prawa.

c. prawo do przeniesienia danych – pod pewnymi warunkami, masz prawo otrzymać dane osobowe, które nam podałeś, w ustrukturyzowanej i maszynowo odczytywalnej formie, a także żądać, abyśmy przenieśli Twoje dane do wskazanego administratora, o ile jest to technicznie wykonalne.

d. prawo do ograniczenia przetwarzania – masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych w sytuacji, gdy:

  • kwestionujesz poprawność danych, do czasu, do którego zostaną podjęte kroki w celu weryfikacji ich poprawności;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem ale nie chcesz, aby dane zostały usunięte;
  • nie potrzebujemy już Twoich danych w celach, dla których je zgromadziliśmy, ale dane są potrzebne w celach związanych z obsługą ewentualnych skarg, reklamacji lub powództw; lub
  • sprzeciwiłeś się przetwarzaniu danych w oparciu o uzasadniony interes administratora (patrz: niżej), a wniosek jest w trakcie weryfikacji co do tego, czy przetwarzanie narusza przesłanki, czy też może być kontynuowane.
  • tam gdzie dane osobowe są przedmiotem ograniczonego przetwarzania, będziemy nadal przetwarzać Twoje dane na podstawie udzielonej zgody lub w celu obsługi ewentualnych skarg, reklamacji lub powództw.

e. prawo do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych usprawiedliwionemu uzasadnionym celem administratora – tam, gdzie opieramy przetwarzanie danych na przesłance uzasadnionego celu administratora, przysługuje Ci prawo sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu, mamy obowiązek zaprzestać go, chyba że jesteśmy w stanie wykazać pierwszeństwo uzasadnionego interesu administratora przed prawami i wolnościami podmiotu danych, w celu obsługi ewentualnych skarg, reklamacji lub powództw. Polegamy na uzasadnionym interesie administratora, jako przesłance przetwarzania, jednak w każdym przypadku Twój sprzeciw zostanie indywidualnie rozpoznany.

f. Masz także prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa; w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych.

Aby uzyskać dalsze informacje o przysługujących Ci prawach, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych Grupy Mellon, pod adresem dpo@mellongroup.com.

Zwróć uwagę, że dla obsługi Twojego żądania może być konieczne przedstawienie dodatkowego identyfikatora. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania odpowiedniej i dopuszczalnej prawem opłaty za obsługę żądania, jeśli jest ono w sposób oczywisty nadmierne lub nieuzasadnione. Dołożymy najlepszych starań, aby udzielić Ci odpowiedzi w terminach wskazanych przez przepisy prawa.

6. Zmiany niniejszej Polityki

Zastrzegamy prawo do zmiany Polityki, na przykład gdy jest to niezbędne aby dostosować ją do obowiązujących przepisów bądź wymogów technicznych. Opublikujemy aktualną Politykę na naszej Stronie. Możemy Cię także informować o zmianach podanych materiałów i poprosić o wyrażenie zgody na wskazane zmiany, w przypadkach wymaganych prawem. Zachęcamy do regularnego przeglądania tej strony.