Terminale eftPOS

Dzięki zainstalowaniu ponad 200.000 terminali POS, Mellon Poland posiada ugruntowaną pozycję w branży terminali płatniczych.

Przedsiębiorstwo oferuje sprawdzone i gotowe do implementacji rozwiązania i usługi .

Nasze kompleksowe rozwiązania skierowane do instytucji finansowych, obejmują wszystkie aspekty z zakresu usług wydawania kart płatniczych oraz autoryzacji i rozliczania transakcji dokonywanych kartami:

  • przygotowywanie sprzętu i inicjalizacja parametrów,
  • wgrywanie kluczy i certyfikatów,
  • instalacja w firmie klienta i szkolenie użytkowników,
  • wsparcie techniczne w zakresie sprzętu i oprogramowania w trybie zdalnym lub z interwencjami w terenie,
  • obsługa prewencyjna,
  • Help Desk,
  • wsparcie użytkowników 1 i 2 poziomu,
  • dostarczanie materiałów eksploatacyjnych,
  • wycofywanie produktów z eksploatacji.