Usługi wsparcia w zakresie produktów

Firma Mellon stała się liderem technologicznym, rozwijającym unikatowy know-how w dziedzinie technologii płatniczych. To efekt wieloletniej współpracy Grupy z globalnymi liderami technologicznymi i jej zaangażowania w dostarczanie klientom rozwiązań i usług, które w 100% zaspokoją ich potrzeby. Specjalizację technologiczną firmy Mellon podkreśla fakt, że zdobywa ona certyfikaty potwierdzające spełnienie najsurowszych standardów międzynarodowych, takich jak EMV i PCI. W związku z tym przedsiębiorstwo oferuje swoim klientom następujące usługi:

Opracowywanie i dostosowywanie oprogramowania

 • Wsparcie aplikacji innych producentów
 • Tworzenie aplikacji Mellon
 • Tworzenie rozwiązań niestandardowych
 • Integracja systemów
 • Dostosowywanie oprogramowania
 • Instalacja, konserwacja i uaktualnianie oprogramowania
 • Wsparcie przez stanowisko pomocy
 • Zarządzanie projektem
 • Szkolenia

Usługi wsparcia technicznego

 • Usługi w terenie
 • Lokalne wsparcie zapewniające szybką, niezawodną obsługę
 • Krajowa sieć ekspertów technicznych w każdym kraju
 • Skomputeryzowane monitorowanie, serwisowe narzędzia diagnostyczne i systemy komunikacji
 • Części i materiały eksploatacyjne składowane w wygodnych lokalizacjach z myślą o szybkiej dostawie
 • Elastyczne plany usługowe
 • Wsparcie przez stanowisko pomocy

Atrakcyjne plany serwisowe

 • Łatwy dostęp do wsparcia inżynierów serwisowych i części
 • Niezrównane doświadczenie w dziedzinie zarządzania materiałami i ich zastosowaniem
 • Elastyczne, precyzyjne plany konserwacji
 • Konkurencyjne czasy reakcji
 • Zdalna obsługa systemu (w razie potrzeby)
 • Zarządzanie eskalacją przez całą dobę
 • Specjalistyczne, praktyczne szkolenia i niestandardowe programy szkoleniowe prowadzone przez specjalistów z sektora
 • Raportowanie w oparciu o wskaźniki KPI

Specjalistyczne usługi konsultacji i wsparcia

 • Wyspecjalizowani konsultanci z firm światowych liderów w dziedzinie innowacji technologicznych
 • Doświadczeni pracownicy wewnętrzni, którzy zapewniają wskazówki i wsparcie lokalne przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu wdrażania projektu
 • Usługi konsultingowe i szkoleniowe na dużą skalę i ambitne projekty, takie jak migracja na standard EMV, które wymagają wiedzy specjalistycznej, konwergencji technologicznej i szerokiej integracji systemów