Usługi pozyskiwania akceptantów kart płatniczych

Mellon zarządza programami konwersji i pozyskiwania akceptantów na zlecenie instytucji finansowych, pomagając im zwiększać liczbę punktów akceptujących karty i podwyższać przychody. Usługi te są dostosowane do konkretnej strategii pozyskiwania akceptantów.

Nasze usługi pozyskiwania akceptantów obejmują:

  • pozyskiwanie akceptantów,
  • sprzedaż terminali POS akceptantom w imieniu banku,
  • aktywowanie kont akceptantów,
  • cross-selling produktów uzupełniających,
  • szkolenie akceptantów kart płatniczych,
  • integrację z istniejącymi systemami fiskalnymi akceptantów.

Nasze usługi pozyskiwania akceptantów kart płatniczych są tak skuteczne, ponieważ dogłębnie rozumiemy ten segment. Zrozumienie to udało nam się wypracować dzięki dostarczaniu instytucjom finansowym rozwiązań i usług obejmujących cały cykl pozyskiwania.