Servers

Zoptymalizuj swoje zasoby serwerowe dzięki wirtualizacji

Dzięki wykorzystaniu bogatego doświadczenia w rozwoju superkomputera i płyty głównej, rodzina rozwiązań NEC (NEC Server Family) zapewnia innowacyjne cechy odpowiadające dzisiejszym potrzebom IT w zakresie konstruowania kompleksowych struktur informatycznych. Wachlarz rozwiązań proponowany przez NEC obejmuje zakres od wysoce wydajnych, elastycznych serwerów o rzetelnej japońskiej reputacji koniecznej w przypadku data-centers wymagających konsolidacji na ogromną skalę, do serwerów, które są łatwe w konfiguracji w środowisku biurowym dla konsolidacji o mniejszej i średniej skali.
Rodzina Serwerów NEC jest zasilana przez efektywne energetyczne i solidne procesory Intel® Xeon®. Zapewnia to sprawność i zaawansowaną funkcjonalność, a jednocześnie redukuje koszty zakupu i obsługi.

  • Optymalna technologia chłodząca i inteligentne sterowanie wentylatorami wspiera pracę urządzeń nawet w temperaturze 40° C (104°F) w celu zminimalizowania kosztów klimatyzacji
  • Wybrane konfiguracje operują w temperaturze do 45°C
  • Współdzielone zasilanie elektryczne oraz redundantne zasilacze z rezerwą statyczną podtrzymują maksymalną wydajność konwersji zasilania