Software-Defined Networking (SDN)

Transformacja konwergentna: jak uzyskać dobre programowalne centrum danych

Programowalna Sieć Komputerowa (SDN) rozwiązuje istniejące problemy związane z siecią i dostarcza kompleksowe i socjalizowane systemy sieciowe. Dzięki SDN możemy upraszczać i uelastyczniać konstrukcję  coraz bardziej skomplikowanych systemów opartych na technologii komunikacyjno-informacyjnej (ICT).

Korzyści z zastosowania SDN w biznesie

Potencjał programowalnej sieci komputerowej (SDN) pozwala zmienić sieć w nowoczesne środowisko informatyczne spełniające oczekiwania biznesowe bez jednoczesnego efektu „wąskiego gardła”. Idea SDN polega na przeniesieniu płaszczyzny sterowania do scentralizowanego sterownika lub innej usługi. Takie czynniki, jak scentralizowanie sterownika lub usługi, otwarcie interfejsów programistycznych aplikacji (API) oraz wykorzystanie aplikacji do zaprogramowania sieci umożliwiają rozwiązaniu SDN wyeliminować ręczną obsługę, zjawisko małej elastyczności konfiguracji czy długie czasy oczekiwania występujące w rozwiązaniach sieciowych opartych na urządzeniach.

Dlaczego SDN dla przedsiębiorców

  • elastyczność rozwiązania i oszczędność kosztów,
  • zwiększenie wydajności informatycznej dzięki automatyzacji procesów,
  • optymalizacja pracy aplikacji (Application Awareness),
  • abstrakcyjna infrastruktura.

Co będę z tego mieć?

  • redukcja kosztów operacji sieciowych o 80%,
  • redukcja czasu potrzebnego na rozwiązywanie problemów o 94%,
  • redukcja liczby stojaków na serwery z 17 do 8,
  • konsolidacja z 40 do 8 switch’ów,
  • szybkie uruchomienie zaawansowanej wieloczynnikowej usługi autentykacji i monitorowania, dzięki elastyczności rozwiązania sieciowego.