Informacje o Grupie Mellon

Mellon to dynamicznie się rozwijająca międzynarodowa grupa oferująca specjalistyczne rozwiązania i usługi ukierunkowane na ułatwianie transakcji i kontaktów, przeznaczone dla przedsiębiorstw i instytucji obsługujących klientów indywidualnych na masową skalę, takich jak instytucje finansowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, operatorzy telekomunikacyjni i sieci detaliczne.

Firma Mellon z siedzibą w Atenach zatrudnia ponad 2500 pracowników i prowadzi działalność w 12 krajach z regionu Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, pomagając klientom zwiększyć udziały w rynku oraz skutecznie i ekonomicznie wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi.

WIDEO

Łącze do strony www.mellongroup.com