Oferta usług w zakresie terminali płatniczych

Usługi w terenie

 • Instalacje/ponowne instalacje
 • Konfiguracja
 • Testy
 • Szkolenia
 • Konserwacja
 • Audyty wydajnościowe
 • Uaktualnianie oprogramowania

 

Usługi świadczone na miejscu

 • Kompletacja — przygotowywanie terminali
 • Usługi renowacyjne
 • Usługi naprawcze
 • Wsparcie przez stanowisko pomocy
 • Zarządzanie systemem TMS

 

Specjalistyczne konsultacje i wsparcie

 • Wyspecjalizowani konsultanci międzynarodowi
 • Doświadczeni pracownicy wewnętrzni
 • Usługi zarządzania projektem
 • Wszechstronne szkolenia

 

Usługi programistyczne i integracyjne

 • Aplikacje innych producentów
 • Oprogramowanie Mellon
 • Tworzenie rozwiązań niestandardowych
 • Integracja systemów
 • Dostosowywanie oprogramowania
 • Instalacja i konserwacja systemu