Rozwiązania do obsługi płatności mobilnych i NFC

Firma Gemalto oferuje najlepsze na rynku rozwiązania NFC do obsługi mobilnych płatności bezstykowych i usług w tym zakresie, które pozwalają operatorom sieci komórkowych, bankom, sieciom transportowym, detalistom i innym usługodawcom oferować klientom atrakcyjne narzędzia NFC.

NFC stanowi ważny komponent kompleksowej oferty Gemalto Mobile Trust Net, obejmującej innowacyjne, cenione rozwiązania mobilne działające w dużej skali, które zabezpieczają mobilny łańcuch tworzenia wartości na trzy kluczowe sposoby — w sieci, na urządzeniu i za pośrednictwem wszechstronnego zestawu usług świadczonych przez ekspertów.

Dzięki ofercie Gemalto klient może wybrać rozwiązanie NFC dopasowane do jego wyjątkowych potrzeb — od indywidualnych produktów modułowych po kompleksowe, zintegrowane rozwiązania. Nasze produkty i usługi NFC stanowią kluczowy aspekt oferty Gemalto Mobile Trust Net — zapewniają zgodność operacyjną i łatwe wprowadzanie nowych usług, a przy tym chronią mobilny łańcuch tworzenia wartości.

UPTEQ NFC SIM

Najlepsza na rynku technologia Gemalto UpTeq NFC SIM udostępnia zaawansowaną łączność NFC i wielodostępny element bezpieczny (ang. Secure Element) na wysokiej klasy karcie SIM standardowej wielkości, co umożliwia szybkie wdrażanie technologii NFC na masową skalę.

ALLYNIS TSM

Gemalto to światowy lider w dziedzinie rozwiązań TSM — oferowane przez firmę rozwiązanie Allynis Trusted Service Manager zapewnia bezpieczne i wydajne usługi usprawniające płatności i usługi bezstykowe z uwzględnieniem wszystkich technologii i uczestników środowiska NFC.

LINQUS MOBILE WALLET

Gemalto LinqUs Mobile Wallet to bezpieczne i uniwersalne oprogramowanie do kontrolowania i zarządzania usługami NFC. Łączy ono pakiet SDK do tworzenia zaawansowanych aplikacji mobilnych i moduł Wallet Server do bezpiecznego zarządzania i aktualizowania drogą bezprzewodową.

OFERTA WARSZTATÓW, SZKOLEń i DORADZTWA W DZIEDZINIE NFC

Firma Gemalto stworzyła szereg zasobów, które pomagają naszym klientom w rozwijaniu wiedzy i doświadczenia oraz udanym wdrażaniu technologii NFC w ich przedsiębiorstwach.

DOŚWIADCZENIE W DZIEDZINIE INTEGRACJI, TESTÓW I AUDYTÓW

Nasze najlepsze w swojej klasie wsparcie techniczne i wdrożeniowe udostępnia know-how i zasoby niezbędne do szybkiego i udanego wdrożenia komercyjnego. Zatrudniamy ponad 10 000 pracowników w ponad 40 krajach na całym świecie, którzy chętnie pomogą klientom w urzeczywistnianiu ich wizji w dziedzinie NFC.