Rozwiązania dla bankowości internetowej

Bankowość internetowa to nie tylko obniżanie kosztów. Systemy tego typu to szansa na zwiększenie przychodów i stworzenie nowych możliwości biznesowych. Segmenty takie jak handel elektroniczny oraz doradztwo finansowe i biznesowe przenoszą punkt ciężkości z transakcji o niewielkiej wartości na sprzedaż droższych rozwiązań, np. kredytów. To właśnie przyszłość bankowości internetowej.

We współczesnym społeczeństwie, które intensywnie korzysta z Internetu, ludzie oczekują, że będą mogli więcej zrobić online. Umiejętność sprostania tym oczekiwaniom zapewnia przewagę nad konkurencją względem firm, które traktują Internet tylko jako sposób na obniżenie kosztów. Chodzi o zaufanie i wygodę — klienci będą korzystać z kanału online tylko wtedy, gdy będą mu ufać i uważać go za wygodny. Takie zaufanie i wygodę można osiągnąć przez wybór odpowiednio niezawodnego rozwiązania uwierzytelniającego. Nie wystarczą już tylko i aż „dostateczne” zabezpieczenia i narzędzia dla użytkowników.

Bank, który chce przyciągać nowych klientów, sprzedawać im kolejne usługi i uzyskać przewagę nad konkurencją, potrzebuje dobrych zabezpieczeń. To nie tylko koszt prowadzenia działalności. To coś, co jest dla niej dobre.

Bezpieczeństwo bankowości cyfrowej

Firma Mellon nawiązała współpracę z przedsiębiorstwem Gemalto, aby udostępnić swoim klientom pakiet Gemalto Ezio Suite. Gemalto Ezio Suite stworzono z myślą o przeciwdziałaniu...

Dowiedz się więcej

Rozwiązania zapewniające ochronę w kanałach elektronicznych

Mellon współpracuje z firmą Thales, aby pomóc przedsiębiorstwom zmniejszyć ryzyko, wykazać się zgodnością z przepisami, zwiększyć prężność działania i z większą pewnością prac...

Dowiedz się więcej

Tokenizacja

Produkty i usługi firmy Thales e-Security mogą pomóc firmom we wdrożeniu skutecznych, pewnych rozwiązań do tokenizacji, które pozwalają klientom chronić informacje, ograniczać...

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo mPOS: rozwiązania Thales e-Security

Sprzętowe moduły ochrony (HSM) firmy Thales — zarówno payShield 9000, jak i nShield — pomagają już dostawcom usług płatniczych w dostarczaniu bezpiecznych rozwiązań mobilnych ...

Dowiedz się więcej