ePIN – Mellon

ePIN to kompleksowe oprogramowanie, które umożliwia instytucjom finansowym wydawanie lub zmianę kodu PIN klientów drogą elektroniczną na podstawie zasady podziału wiedzy.

Większość instytucji finansowych i wydawców kart dostarcza dziś koperty z kodem PIN właścicielom kart za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich.

Zalety rozwiązania ePIN

Rozwiązanie Mellon ePIN może uzupełnić lub całkowicie zastąpić dotychczasowe procedury generowania i dostarczania kodów PIN, a przy tym oferuje:

 • znaczne oszczędności w zakresie kosztów papieru, sprzętu drukującego, serwisu i usług pocztowych;
 • szybkie wdrożenie;
 • szybkość: właściciel karty nie musi już czekać całymi dniami na dostarczenie koperty z kodem PIN — to idealne rozwiązanie w przypadku natychmiastowego wydawania kart;
 • maksymalne bezpieczeństwo dostarczania kodów PIN:
  • kod PIN jest zaszyfrowany w całym cyklu życia:
   • moduł HSM firmy Thales jest używany do wygenerowania informacji kryptograficznych, które pozwalają klientowi „odkryć” jego kod PIN;
   • cała komunikacja (żądania/odpowiedzi) między rozwiązaniem ePIN i innymi systemami jest szyfrowana;
  • rozwiązanie ePIN jest zgodne z wymogami bezpieczeństwa PCI i pomyślnie przeszło audyt przeprowadzony przez firmę Trustwave;
  • nie jest tu konieczne przechowywanie żadnych informacji związanych z klientem lub kartą;
 • łatwe dostosowanie do systemów i przepływów pracy w banku;
 • uproszczenie procesu aktywacji kart dla ich właścicieli i zapewnienie większego poczucia bezpieczeństwa;
 • bardziej ekologiczne rozwiązanie — nie jest tu zużywany papier.