Usługi Outsourcingowe

Nasze usługi w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi i outsourcingu w wyjątkowy sposób łączą know-how, procesy, zasoby ludzkie i technologie, aby wspierać i skutecznie wdrażać szeroką gamę kluczowych operacji w imieniu naszych klientów. Ufają nam organizacje i korporacje ze wszystkich sektorów, które za pomocą naszych usług chcą obniżyć koszty, zwiększyć produktywność, podnieść prężność działania i uwolnić swoje cenne zasoby, a w ten sposób zwiększyć strumienie przychodów, zminimalizować koszty, podwyższyć produktywność i osiągnąć maksymalną wydajność.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Mellon wspiera projekty wymagające dużych zasobów ludzkich, udostępniając klientom swoich specjalistów. W wydajny i ekonomiczny sposób pomagamy klientom radzić sobie z napięty...

Dowiedz się więcej

Outsourcing procesów biznesowych

Firma Mellon realizuje projekty, które optymalizują procesy biznesowe jej klientów, uwalniając dzięki temu cenne zasoby i zapewniając światowej klasy usługi wszędzie tam, gdzi...

Dowiedz się więcej

Usługi w zakresie rozmieszczania geograficznego i usługi personalne

Oferujemy specjalną usługę, która pomaga firmom odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania dotyczące ich sieci: Czy punkty interakcji są odpowiednio rozmieszczone? Czy punkt...

Dowiedz się więcej

Usługi wspierania sprzedaży i marketingu bezpośredniego

Mellon pomaga przedsiębiorstwom zwiększać sprzedaż i wzmacniać pozycję na rynku za pośrednictwem oferty usług rozwoju takich kanałów jak sprzedaż alternatywna i marketing bezp...

Dowiedz się więcej

Usługi pozyskiwania akceptantów kart płatniczych

Mellon zarządza programami konwersji i pozyskiwania akceptantów na zlecenie instytucji finansowych, pomagając im zwiększać liczbę punktów akceptujących karty i podwyższać przy...

Dowiedz się więcej