Zarządzanie ryzykiem związanym z przestępstwami finansowymi

Mellon współpracuje z firmą Fiserv, aby dostarczać znakomite rozwiązania, które zapewniają ochronę przed ryzykiem związanym z różnymi typami oszustw i przeciwdziałają praniu brudnych pieniędzy. Moduły te zwiększają skuteczność niwelowania obu typów ryzyka przez połączenie analiz na wspólnej platformie operacyjnej. Nasze rozwiązania do zarządzania ryzykiem związanym z przestępstwami finansowymi mogą pomóc firmie:

• spełnić wymogi regulatorów;
• zapobiegać stratom powstałym w wyniku oszustw;
• zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów;
• usprawnić operacje i obniżyć koszty;
• zapewnić lepsze wykrywanie przez połączenie profilowania zachowań i zarządzania regułami;
• szybciej przetwarzać poszczególne przypadki.

Oferowane przez firmę Mellon rozwiązania Fiserv do zarządzania ryzykiem związanym z przestępstwami finansowymi udostępniają oprogramowanie do wykrywania oszustw i zapobiegania praniu brudnych pieniędzy dla instytucji finansowych. Nasze rozwiązania uwzględniają dwie perspektywy ochrony przed ryzykiem.

Ryzyko związane z oszustwami

Rozwiązania Fiserv z powodzeniem zapobiegają milionowym stratom, które mogliby ponieść klienci z sektora finansowego. Analizujemy wszystkie kanały i typy płatności w danej ins...

Dowiedz się więcej

Ryzyko prania brudnych pieniędzy

Oferujemy wszechstronne oprogramowanie pomagające przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy, które obejmuje monitorowanie transakcji, inteligentne narzędzia do wykrywania, filt...

Dowiedz się więcej