HYDRAstor Series

Wysokowydajna pamięć masowa o zoptymalizowanej pojemności dla długoterminowego przechowywania

Wykorzystywanie danych w codziennej działalności handlowej wiąże się z ryzykiem utraty sprzętu oraz zdarzeń losowych takich jak pożar. W obliczu takiego ryzyka konieczne wydaje się zapewnienie rozwiązania awaryjnego, zapewniającego ciągłość działalności przedsiębiorstwa. Dodatkowo, szczególna zapobiegliwość wymagana jest tam, gdzie przechowywanie danych jest wymagane przepisami lub wymogami regulatora.

HYDRAstor Series

Istnieje możliwość modułowej rozbudowy platformy HYDRAstor (scale-out grid storage platform) skonstruowanej na skalowalnym obiekcie z globalną wewnętrzną deduplikacją, co stanowi odpowiedź na obecne i przyszłe wyzwania związane z długoterminowym przechowywaniem danych.

Architektura HYDRAstor umożliwiająca modułową rozbudowę zapewnia skalowalność wydajności i pojemności, optymalizację pojemności, zaawansowaną ochronę kodowanych danych (erasure-coding) oraz wysoką dostępność.

HYDRAstor może być rozbudowywany i odświeżany w trybie on-line, bez migracji danych, poprzez doposażenie systemu w sprzęt nowszej generacji, co zapewnia maksymalizację ochrony inwestycji.

Charakterystyka

  • Wewnętrzna globalna deduplikacja wysokiej wydajności
  • Liniowa skalowalność o znaczących rozmiarach, przekraczająca 158 PB oraz 5 PB/hr
  • Wysoka dostępność i brak krytycznych awaryjnych miejsc w systemie
  • Zaawansowana ochrona danych z elastycznym kodowaniem
  • Ochrona inwestycji oraz gotowość na odświeżenie sprzętu

Architektura sieci NEC Storage HYDRAstor, składająca się z licznych splatających się węzłów, pozwala dodawać kolejne węzły bez potrzeby stosowania przestojów systemu oraz skalować jego pojemność jak i pojemność masowej pamięci. Dodatkowo, „automatyczna optymalna konfiguracja”, migracja danych podczas dodawania i usuwania węzłów jest procesowana automatycznie. Takie rozwiązania pozwalają na rozbudowę systemu mniejszym kosztem w porównaniu do kosztów koniecznych do zaangażowania przy implementacji całkowicie nowego rozwiązania.