Dyspensery kasjerskie

System wydawania banknotów zawierający rozwiązania do magazynowania

Dyspensery kasjerskie mogą służyć jednocześnie dwóm kasjerom do wybierania gotówki i oferują:

  • większe bezpieczeństwo i kontrolę,
  • minimalny czas obsługi gotówki,
  • większą precyzję,
  • bezbłędne płatności,
  • większe bezpieczeństwo dzięki zmniejszeniu ilości pieniędzy w otwartych szufladach na gotówkę.

Dyspensery kasjerskie można wyposażyć w mechanizm depozytów kopertowych zgodnie z potrzebami klienta.