Usługi pozyskiwania klientów i ich obsługa

Za pośrednictwem oferowanych przez firmę Mellon usług telecentrów i dopełniających je usług outsourcingowych nasi klienci są w stanie zrealizować swoje cele w zakresie strategii marketingowej, takie jak:

 • podwyższenie produktywności biznesowej,
 • budowanie lojalności klientów i optymalizacja relacji z klientami,
 • personalizacja komunikacji,
 • ugruntowanie pozycji marki oraz zwiększenie rozpoznawalności marki i produktu na nowych i dotychczasowych rynkach,
 • zwiększenie sprzedaży i jej wydajności,
 • stworzenie nowych możliwości biznesowych w celu poszerzenia rynku,
 • poprawa kontaktu z klientami bez podwyższania kosztów operacyjnych.

Usługi pozyskiwania i utrzymania klientów

 • Generowanie potencjalnych klientów
 • Lokalizowanie sprzedawców
 • Telemarketing/telesprzedaż
 • Up- i cross-selling
 • Przyjmowanie zamówień
 • Sprzedaż wysyłkowa
 • Kontakt mający pomóc w utrzymaniu klienta

Usługi w zakresie obsługi klienta

 • Obsługa klienta
 • Help Desk
 • Infolinia informacyjna
 • Infolinia kryzysowa
 • Rezerwacja wstępna i właściwa
 • Kontakt powitalny
 • Kontakt aktywacyjny
 • Kontakt w przypadku odejścia klienta
 • Połączenia kontrolne (mystery calling)

 Usługi wsparcia telecentrum

 • Obsługa nadmiaru połączeń
 • Wynajem stacji roboczych
 • Obsługa poczty elektronicznej
 • Obsługa wiadomości SMS
 • Kontakt przez Internet
 • Usługi wprowadzania danych
 • Pisanie skryptów
 • IVR
 • Usługi sekretarskie
 • Przełączanie rozmów

Usługi uzupełniające

Całościowe podejście zaspokajające wszystkie potrzeby

Szkolenia

 • Rekrutacja
 • Szkolenia i rozwój („Akademia szkoleń firmy Mellon”)
 • Obsługa w wielu językach

Rozwiązania dla zaplecza

 • Zarządzanie kurierami
 • Digitalizacja
 • Korespondencja masowa
 • Wyznaczanie terminów
 • Aktualizacja i wzbogacanie bazy danych

Zarządzanie danymi

 • Raportowanie i analizy
 • Rozwiązania do poszukiwania trudnych do zlokalizowania dłużników
 • Oczyszczanie danych
 • Identyfikacja oszustw
 • Narzędzie Mosaic

Usługi badawcze

 • Badania rynkowe
 • Ankiety dotyczące komunikacji
 • Wywiady telefoniczne