Usługi zarządzane Mellon

Usługi zarządzane to kolejny obszar, którym banki interesują się coraz bardziej. Dzięki świadczonym przez nas usługom zarządzanym, banki mogą zlecić nam w trybie outsourcingu obsługę swoich sieci bankomatów lub punktów sprzedaży, co daje korzyści w postaci niższych kosztów nabycia i utrzymania, zwiększenia zasięgu oraz minimalizacji przestojów.

Sieć serwisowa Mellon – bankomaty

Firma Mellon ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie dostarczania, dostosowywania, instalacji i obsługi bankomatów. Właśnie to wsparcie jest najbardziej cenione przez nas...

Dowiedz się więcej