Informacje o firmie Mellon Poland

Firma Mellon Poland Sp. z o.o. została założona w 2006 r. w Warszawie. Przedsiębiorstwo oferuje specjalistyczne rozwiązania technologiczne i usługi outsourcingowe dla firm i instytucji, które obsługują klientów indywidualnych na masową skalę, takich jak banki detaliczne, firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, operatorzy telekomunikacyjni i duże firmy zajmujące się handlem detalicznym.

Mellon Poland to podmiot zależny przedsiębiorstwa Mellon Technologies i członek Grupy Mellon. Połączenie wiedzy zaczerpniętej z Mellon Group ze znajomością rynku lokalnego, sprawiło że w krótkim czasie MP zwiększył swój udziału w rynku i rentowności oraz wprowadził konkurencyjne produkty i usługi na rynek lokalny. W chwili obecnej MP posiada ugruntowaną pozycję na rynku polskim jako dostawca rozwiązań zaspokajających potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

Podstawowe cele działania:

  1. Pomoc klientom w zabezpieczeniu ich inwestycji poprzez oferowanie im otwartych, skalowanych rozwiązań, przynoszących wymierne korzyści również w przyszłości
  2. Dostarczanie wysokiej jakości usługi z zakresu BPO, które gwarantują elastyczność operacyjną liczoną w kategoriach czasu, pieniędzy i zasobów, jednocześnie zwiększając ich wydajność i efektywność

Co wyróżnia firmę Mellon Poland?

  • Kierownictwo i konsultanci firmy dysponują szerokim know-how i sprawdzonymi kompetencjami, mogą więc zaoferować cenne refleksje dotyczące trendów i nowych rozwiązań, które wpływają na działalność klientów.
  • Nasz personel regularnie bierze udział w sesjach szkoleniowych i zapoznaje się ze wszelkimi nowymi trendami technologicznymi i biznesowymi.
  • Firma oferuje zintegrowane rozwiązania łączące najlepsze praktyki lokalne i międzynarodowe, aby zapewnić znaczną wartość dodaną relacji z klientami na każdym etapie „cyklu życia transakcji”.
  • Jako członek Mellon Group, Mellon Poland w swoich ofertach łączy wiedzę zaczerpniętą od innych firm wchodzących w skład Grupy.
  • Wsparcie partnerów i rosnąca baza klientów Mellon Poland, zapewniają firmie przewagę nad konkurencją.