Środowisko terminali płatniczych

Rozwiązania do opłacania rachunków. Skanowanie kodów paskowych i wczytywanie szczegółów faktur wystawianych przez wszystkie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Współpraca ze wszystkimi najważniejszymi interfejsami centrów autoryzacyjnych świadczących usługi w zakresie płacenia rachunków (w zależności od kraju).

MTMS. System zarządzania terminalami oparty na architekturze klient/serwer, opracowany i obsługiwany przez firmę Mellon z myślą o zaspokojeniu potrzeb w zakresie zarządzania średnią i dużą liczbą terminali płatniczych EFT-POS w każdym centrum autoryzacyjnym.

Key Generate. Aplikacja, która automatyzuje generowanie unikatowych kluczy zawartych w bezpiecznych, chronionych plikach, gotowych do zaimportowania do aplikacji do wgrywania kluczy w terminalach EFT-POS, która znacznie ogranicza wewnętrzne koszty zarządzania po stronie centrum autoryzacyjnego.

Key Inject — moduł lokalny. Oprogramowanie, które dba o zarządzanie kluczami kryptograficznymi (TMK, MAC, klucze Secure Link) i ich bezpieczne wgrywanie na różnych typach terminali EFT-POS. Aplikacja Mellon Key Inject jest zawsze połączona z modułem Thales HSM, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dla centrum autoryzacyjnego.

Key Inject — moduł zdalny. Aplikacja Mellon Key Inject (Remote) umożliwia zdalne zarządzanie kluczami kryptograficznymi (TMK, MAC, klucze Secure Link) i ich bezpieczne wgrywanie na różnych typach terminali EFT-POS. Rozwiązanie obsługuje zdalne zarządzanie i przesyłanie używanych certyfikatów zabezpieczeń z terminali EFT-POS w celu nawiązania połączeń SSL\TLS z interfejsami dla użytkowników końcowych, stosowanymi przez centra autoryzacyjne.

Usługi telekomunikacyjne. Opcjonalne wykorzystanie usługi Multi Operator z poziomu pojedynczej karty SIM i sieci międzynarodowego operatora, z opcjonalną funkcją wspólnego użytkowania w puli.

Moduł Navision Service. Zarówno bankom, centrom autoryzującym rozliczającym płatności, jak i agentom technicznym Mellon oferuje dostęp do unikatowego systemu monitorowania elektronicznego – NAVISION (za pośrednictwem aplikacji internetowej), który został opracowany wewnętrznie, aby zaspokoić konkretne potrzeby wsparcia i monitorowania pracy przy konserwacji terminali EFT-POS.

Dysponując dostępem do systemu, operatorzy mogą zalogować się w nim za pomocą unikatowego kodu autoryzacyjnego i wyświetlić:

  • wszystkie otwarte zgłoszenia w czasie rzeczywistym (naprawianie uszkodzeń, instalacje, prośby o uaktualnienia itp.), ich status oraz czas od chwili zgłoszenia problemu do naprawienia usterki lub wymiany terminalu EFT-POS;
  • wszelkie działania wykonywane w sieci terminali płatniczych przez zespół wsparcia technicznego firmy Mellon (interwencje przy instalacjach, naprawianie uszkodzeń, aktualizacje, szkolenia akceptantów kart płatniczych itp.).

eftPOS urządzenia do zarządzania siecią

  • NCC: Aby odpowiadać permanentnej potrzebie łączności sieciowej POS na całym świecie, Ingenico zaprojektował Communication Network Controller (NCC). NCC może być używany jako kontroler LAN, router transakcyjny i koncentrator Dial-up POS . Modułowa konstrukcja oferuje NCC wystarczającą elastyczność, aby sprawnie reagować na potrzeby klientów. Jest w pełni programowalny i łatwo dostosowujący się do wymagań sieciowych i bankowych.
  • SSL Akcelerator: Application Delivery Controllers to urządzenia zewnętrzne i karty PCI pozwalające na przeniesienie ciężaru operacji kryptograficznych (np. obsługa sesji SSL) z procesora serwera na wysokowydajny akcelerator.