Usługi wspierania sprzedaży i marketingu bezpośredniego

Mellon pomaga przedsiębiorstwom zwiększać sprzedaż i wzmacniać pozycję na rynku za pośrednictwem oferty usług rozwoju takich kanałów jak sprzedaż alternatywna i marketing bezpośredni.

Nasze szerokie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania różnych projektów dotyczących sprzedaży i marketingu bezpośredniego stanowi ważny czynnik, który wyróżnia nas na rynku i pomaga nam osiągnąć sukces.

Wśród świadczonych przez nas usług warto wymienić:

  • Kampanie pozyskiwania akceptantów kart płatniczych:Mellon zajmuje się lokalizowaniem, oceną, aktualizacją i szkoleniem partnerów handlowych na zlecenie przedsiębiorstw.
  • Programy budowania lojalności klientów: Mellon rozwija programy zwiększania lojalności klientów i zarządzania nimi, w razie potrzeby korzystając przy tym z zaawansowanych narzędzi, takich jak programy lojalnościowe oparte na kartach, wsparcie klientów przez usługi telecentrum itp.
  • Kampanie promocyjne: firma Mellon wdrożyła wiele kampanii promujących produkty i usługi, wybierając przy tym najskuteczniejsze metody — lub ich kombinację — dla każdego konkretnego projektu, np. promocje w sklepie, marketing door-to-door itp.
  • Szkolenia: programy szkoleniowe dla pracowników wykorzystują wieloletnie doświadczenie i dogłębną wiedzę firmy Mellon na temat takich kanałów jak sprzedaż alternatywna i marketing bezpośredni.