Virtual PC Center (VPCC)

Partnerzy Mellon wraz z NEC wspierają wirtualne centrum PC Center Thin Client Solution.
NEC’s Virtual PC Center (VPCC) stanowi kompletne rozwiązanie wirtualizacji komputerów stacjonarnych, bezpieczną platformę komputerową dla przedsiębiorstw ze wszystkimi korzyściami płynącymi ze scentralizowanego modelu zarządzania dostarczanego przez pojedynczego dostawcę.

Rozwiązanie jest skonstruowane w oparciu o platformę wirtualizacyjną VMware’s lub Microsoft ale jest jedynym rozwiązaniem wirtualizującym komputery stacjonarne, które jest w całości zintegrowane ze sprzętowymi serwerami i terminalami komputerowymi typu thin client.

Korzyści:

  • Wyższy poziom ochrony danych na PC
  • Ciągłość działania przedsiębiorstwa
  • Niższe koszty związane z własnością
  • „Zielone rozwiązanie”
  • Zintegrowane zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem
  • Pamięć masowa