Usługi w zakresie rozmieszczania geograficznego i usługi personalne

Oferujemy specjalną usługę, która pomaga firmom odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania dotyczące ich sieci:

  • Czy punkty interakcji są odpowiednio rozmieszczone?
  • Czy punkty interakcji mają odpowiednią liczbę pracowników?
  • Czy wielkość sieci jest odpowiednia?

Metodologia analiz punktów interakcji definiuje wskaźnik obciążenia danego obszaru, który ocenia:

  • potencjał obszaru oraz
  • niezbędny personel,

…aby zająć się obciążeniem związanym z klientami na danym poziomie geograficznym.