Zarządzanie kapitałem ludzkim

Mellon wspiera projekty wymagające dużych zasobów ludzkich, udostępniając klientom swoich specjalistów. W wydajny i ekonomiczny sposób pomagamy klientom radzić sobie z napiętymi harmonogramami.

Rozumiemy wyjątkowe potrzeby naszych klientów i charakter różnych działań, o których obsługę jesteśmy proszeni, dlatego kompletujemy odpowiednie zespoły ekspertów dysponujących niezbędnymi umiejętnościami, aby realizować podejmowane przez nas projekty w optymalny sposób.

Metodologia

  • Rejestrowanie potrzeb klientów
  • Określanie niezbędnych zasobów, w tym potencjalnych ograniczeń (czas, budżet, miejsce itp.)
  • Szkolenie odpowiednich zespołów projektowych i pozyskiwanie narzędzi zwiększających produktywność i efektywność
  • Monitorowanie i korygowanie wydajności
  • Raportowanie