Device Manager

Sterowany zdarzeniami system do zarządzania problemami odbiera, analizuje i kontroluje kluczowe informacje o urządzeniach samoobsługowych, a także na nie reaguje. Rozwiązanie ma ułatwić i uprościć zarządzanie olbrzymią siecią urządzeń samoobsługowych w czasie rzeczywistym.

Funkcje dostępne w rozwiązaniach Fiserv do zarządzania urządzeniami i rentownością obejmują:

  • automatyczne wykrywanie i eskalowanie problemów oraz przekazywanie ich do usługodawcy i zarządzanie nimi w celu zwiększenia dostępności urządzeń samoobsługowych;
  • monitorowanie statusu urządzeń samoobsługowych i dostępności środków pieniężnych w czasie rzeczywistym;
  • raportowanie w skali całego przedsiębiorstwa, obejmujące alerty o potencjalnych ingerencjach w działanie urządzenia, jako ochrona przed oszustwami związanymi z urządzeniami samoobsługowymi;
  • zaawansowane analizy aktywności środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, umożliwiające natychmiastowe korekty dostosowane do zmieniających się wymagań klientów;
  • automatyczne zamawianie środków pieniężnych za pośrednictwem portalu internetowego lub automatycznego systemu telefonicznego;
  • automatyczne prognozowanie zapotrzebowania na środki pieniężne w bankomatach, oddziałach, skarbcach i urządzeniach samoobsługowych;
  • wsparcie każdego typu urządzenia lub punktu pobierającego i wydającego gotówkę, w tym bankomatów, kiosków, inteligentnych sejfów, recyklerów kasjerskich, urządzeń samoobsługowych, dyspenserów kasjerskich i urządzeń używanych w punktach sprzedaży.

Większa dostępność urządzeń w czasie rzeczywistym.