Tokenizacja

Produkty i usługi firmy Thales e-Security mogą pomóc firmom we wdrożeniu skutecznych, pewnych rozwiązań do tokenizacji, które pozwalają klientom chronić informacje, ograniczać zakres i obniżać koszty zapewniania zgodności z przepisami. Moduły HSM nShield mają certyfikaty niezależnych instytucji, potwierdzające ich zgodność ze standardami FIPS i Common Criteria. Ich używanie zatwierdzono też w połączeniu z innymi metodami zmniejszającymi zakres, takimi jak szyfrowanie typu punkt-punkt zgodnie z wytycznymi PCI DSS.

Za pomocą modułów HSM przedsiębiorstwa mogą chronić magazyny tokenów i proces tokenizacji oraz zwiększać wydajność generowania tokenów. Moduły HSM nShield tworzą bezpieczne środowisko, w którym można generować, przechowywać i kontrolować tokeny oraz bezpiecznie przeprowadzać zarówno tokenizację, jak i detokenizację.

Ta zaufana warstwa pozwala zapewnić bezpieczeństwo, ponieważ środowisko czysto programowe, w którym działają zwykle aplikacje, samo w sobie nie jest wystarczająco bezpieczne, aby zaspokoić potrzeby systemu tokenizacji.

Niezależnie od tego, czy firma przeprowadza tokenizację danych kont za pomocą własnego, opracowanego wewnętrznie oprogramowania, komercyjnego produktu innego producenta, czy usługi współużytkowanej — moduły HSM nShield mogą odgrywać ważną rolę w każdej sytuacji.

Urządzenia te są już certyfikowane pod kątem integracji z wieloma czołowymi produktami do tokenizacji, co zapewnia szybkie wdrożenie i bezproblemową współpracę z dotychczasowymi systemami.

Korzyści

  • Rozwiązania do tokenizacji o wysokim stopniu pewności chronią dane kont i obniżają koszty zapewniania zgodności z przepisami.
  • Branżowe najlepsze praktyki zalecane przez audytorów i wytyczne PCI DSS pozwalają chronić integralność systemów tokenizacji.
  • Szybsze wdrożenia — moduły HSM nShield są wstępnie przygotowane do integracji z produktami czołowych dostawców.
  • Specjalnie opracowane funkcje odciążania serwera z operacji kryptograficznych przyspieszają generowanie tokenów, zwłaszcza w sytuacjach, gdy wartości tokenów są kryptograficznie związane z danymi źródłowymi.
  • Dzięki szerokiej gamie wersji wydajnościowych i obudów modułów HSM klient może wdrożyć rozwiązanie dokładnie odpowiadające jego potrzebom, a w przypadku zmiany wymagań bez trudu je zmodernizować.