PCI DSS Certificate of Compliance

Obszar Call Center Mellon Poland otrzymał Certyfikat potwierdzający zgodność systemów informatycznych firmy ze standardem PCI.
Dokument został wystawiony na podstawie pozytywnego skanu systemów informatycznych przeprowadzonych przez niezależną firmę audytorską.