Polityka Prywatności

Polityka Prywatności obowiązująca w Mellon Technologies S.A., Mellon Contact Services S.A., Mellon Temporary Employment Services S.A., Melfin Loans and Credit Receivables Management S.A., MELLON CYPRUS LTD, MELLON BULGARIA EAD, MELLON ROMANIA S.A., OCCO LTD, MELLON POLAND SP. Z O.O., MELLON CROATIA L.L.C. MELLON SERBIA d.o.o., MELLON ALBANIA sh.p.k., MELLON SOLUTIONS d.o.o.e.l., MELLON UKRAINE L.L.C., MELLON TEKNOLOJİ HİZMET VE ÇÖZÜMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ, and SPA MELLON ALGERIE (łącznie zwane dalej: “Mellon”).

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje obowiązujące w Mellon rozwiązania dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych, jeśli używamy ich w celach związanych z bezpośrednim marketingiem naszych usług.

Jakie rodzaje danych osobowych przetwarzamy i w jakim celu?

Mellon gromadzi i, mówiąc najogólniej, wykorzystuje Twoje dane osobowe w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym przesyłania Ci newsletterów. Przetwarzanie danych pozwala komunikować sie z Tobą za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej oraz wiadomości tekstowych. Dane osobowe, które gromadzimy w wyżej wskazanych celach, zawierają dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Gromadzimy, przetwarzamy oraz udostępniamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy:

  • posiadamy na to Twoją zgodę; lub
  • przetwarzanie Twoich danych w wyżej wskazanych celach jest prawnie usprawiedliwione, a interes prawny Mellon przeważa nad podlegającym ochronie interesem prawnym i wolnościami podmiotu danych.

Ponadto, w zakresie dozwolonym przepisami prawa i bez konieczności uzyskania zgody, mamy prawo wykorzystywać: (a) dane osobowe, które pozyskujemy z publicznych źródeł w celu nawiązywania telefonicznego kontaktu w związku z celami przetwarzania, po uzyskaniu potwierdzenia, że nie zostało złożone operatorowi telefonicznemu zastrzeżenie o wyłączeniu tego rodzaju kontaktu; lub (b) Twój adres elektroniczny, pozyskany w sposób zgodny z prawem, w celu prowadzenia działań sprzedażowych Mellon.

Na jakiej podstawie przekazujemy dane osobowe?

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych za wyjątkiem następujących sytuacji: (a) udostępnianie danych w ramach grupy Mellon; (b) powierzanie przetwarzania danych podmiotom trzecim, które działają na zlecenie Mellon, jako podmioty przetwarzające, w celu wykonywania usług; wyłącznie gdy podmiot trzeci jest stroną umowy o zachowaniu poufności i zobowiązań dotyczących ochrony danych; i (c) udostępnianie danych podmiotom trzecim, wobec których Mellon ma taki obowiązek na podstawie przepisów prawa.

Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Mellon Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

  • prawo dostępu, poprawiania, usuwania i ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu względem przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych;
  • prawo składania skarg organowi właściwemu do ochrony danych osobowych; oraz
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wynikających z niniejszej Polityki.

Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane mogą być przez Mellon przechowywane tak długo, jak zezwalają na to przepisy prawa. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wycofania przez Ciebie takiej zgody.

Jak możesz się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie niniejszej Polityki Prywatności lub chcesz wykonać którekolwiek z przysługujących C praw, możesz skontaktować sie z Inspektorem Ochrony Danych w Mellon, pod adresem: dpo@mellongroup.com.