Narzędzia

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Mellon wspiera projekty wymagające dużych zasobów ludzkich, udostępniając klientom swoich specjalistów. W wydajny i ekonomiczny sposób pomagamy klientom radzić sobie z napiętymi ha...

Dowiedz się więcej

Outsourcing procesów biznesowych

Firma Mellon realizuje projekty, które optymalizują procesy biznesowe jej klientów, uwalniając dzięki temu cenne zasoby i zapewniając światowej klasy usługi wszędzie tam, gdzie jes...

Dowiedz się więcej

Usługi w zakresie rozmieszczania geograficznego i usługi personalne

Oferujemy specjalną usługę, która pomaga firmom odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania dotyczące ich sieci: Czy punkty interakcji są odpowiednio rozmieszczone? Czy punkty int...

Dowiedz się więcej

Usługi wspierania sprzedaży i marketingu bezpośredniego

Mellon pomaga przedsiębiorstwom zwiększać sprzedaż i wzmacniać pozycję na rynku za pośrednictwem oferty usług rozwoju takich kanałów jak sprzedaż alternatywna i marketing bezpośred...

Dowiedz się więcej

Usługi pozyskiwania klientów i ich obsługa

Za pośrednictwem oferowanych przez firmę Mellon usług telecentrów i dopełniających je usług outsourcingowych nasi klienci są w stanie zrealizować swoje cele w zakresie strategii ma...

Dowiedz się więcej

Zarządzanie należnościami i windykacja

Mellon jest czołowym dostawcą usług w zakresie windykacji należności i zarządzania zadłużeniem. Firma ma na swoim koncie liczne sukcesy w tej dziedzinie oraz nieposzlakowaną reputa...

Dowiedz się więcej